Štvrtý ročník – odovzdávanie Záverečných prác

Čas rýchlo letí a je tu koniec štúdia našich historicky prvých študentov.

Sme veľmi potešení priaznivými ohlasmi našich členov.

Ďakujeme za Vaše ocenenie milí štvrtáci a veríme že na nás budete radi spomínať.