O škole

V MARCI 2018 OTVÁRAME NOVÉ ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?

Ponúkame ucelený systém jedinečných odborov čínskej a prírodnej medicíny

  • Tradičná čínska medicína kompatibilná s učebnými osnovami univerzity GUANG MING Peking
  • Diagnostika z pulzu, jazyka, akupunktúra, moxovanie, bankovanie, a mnoho iných manuálnych techník
  • Iridológia – diagnostika z očnej dúhovky
  • Naše bylinky a recepty z pohľadu čínskej medicíny – ako jediní v Čechách a na Slovensku!
  • Od prvého dňa prepojenie teórie a praxe
  • Veľa úspešných a spokojných absolventov
  • Okrem toho organizujeme veľa postgraduálnych seminárov pre profesionálov i pre laikov,  ako v čínskej tradičnej a klasickej medicíne tak  aj v oblasti osobnostného rozvoja.