NOVÉ ŠTÚDIUM ZAČÍNA UŽ

13.11.2024

ČÍNSKA A PRÍRODNÁ MEDICÍNA  

Neváhajte a využite túto možnosť!

Cieľ školy: 

Naučiť sa nájsť príčinu ochorenia a byť schopný nasadiť terapiu prírodného charakteru.

Odlišnosť od ostatných škôl:

Osvedčený lekársky systém TČM obohacujeme o ďalšie diagnostické a terapeutické postupy ako napr.. iridologia, reflexologia, európske byliny v čínskom systéme atd.

Dlhoročnými skúsenosťami máme vypracovaný systém vyučovania tak, aby študent rýchlo   prenikol do danej problematiky. Prepájame teóriu s praxou.

Prečo študovať:

Študent sa bude orientovať vo svojom zdravotnom stave a môže ho aktívne zlepšovať.

Študent bude schopený kvalifikovane pomáhať v rodine a vo svojom blízkom okolí.

Štúdiom  obohacuje svoje vedomosti a rozvíja svoje schopnosti.

Termíny pre 1. ročník:

Miesto štúdia:

Nám. Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava

Cena:

1400,-€

 

Max. počet študentov v triede:

30

Ako sa prihlásiť:

vyplniť a odoslať predbežnú prihlášku z web stránky školy www.skolaprirodnejmediciny.sk a uhradiť školné.

Facebook: 1.Škola Prirodnej Mediciny

Ďaľšie dotazy Vám radi zodpovieme:

Peter Debnar: 904 506 608, info@skolaprirodnejmediciny.sk

Řešátko Jiří: +420 602 659197, jiri.resatko@centrum.cz