INFORMÁCIE

„Pokiaľ nepoznáme stav vašej vnútornej harmónie, môžeme vás nanajvýš zbaviť vašej choroby, pretože vaša vnútorná harmónia je zdrojom vášho zdravia.
Ak vás zbavíme jednej choroby, okamžite dostanete inú, pretože sa nespravilo nič pre vašu vnútornú harmóniu. Vaša vnútorná harmónia je to, čo potrebuje podporiť.“

Paracelsus

Tradičná čínska medicína dáva jasnú odpoveď pri diagnostike aj terapii. Vďaka tomu máme v rukách riešenie problému na mieru pre každého človeka. Terapia je prispôsobená psychickému a fyzickému stavu, konštitúcii a iným dôležitým faktorom a súvislostiam. Pomocou prírodných prostriedkov bez nežiadúcich vedľajších účinkov harmonizujeme organizmus, ktorý je v nerovnováhe.

Pravidlá pre prihlasovanie do 1.ročníka

  1. Študentom môže byť osoba ktorá dosiahla vek 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony.
  2. Vyplniť predbežnú prihlášku.
  3. Po potvrdení záujmu o štúdium bude vystavená faktúra.
  4. Pri platbe uvádzajte V.S. číslo faktúry.
  5. Po pripísaní úhrady na účet školy sa stávate študentom 1. ročníka.

Cena za ročník štúdia je 1400 EUR

Harmonogram vyučovania štúdia „Prírodná Medicína“:

streda 11:00 hod-17:00 hod

štvrtok, piatok, sobota 9:00-17:00 hod

nedeľa 9:00-14:00 hod

Semináre  sa uskutočňujú v našich priestoroch v Trnave na Nám. Jozefa Herdu

 na 4. poschodí.

Účet je zriadený v banke:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Nám. SNP 21
811 01  Bratislava

Číslo účtu: 2200473063/8330
IBAN: SK5283300000002200473063
BIC kód: FIOZSKBAXXX