FYTOTERAPIA

FYTOTERAPIA TCM

vstupný seminár 2,5-ročného štúdia:  26.5-27.5.2018

Tradičná čínska farmakológia je jedna z kľúčových disciplín celej klasickej čínskej medicíny.

Disponuje veľkým množstvom dokumentov podľa ktorých sa postupuje do dnešnej doby v odborných kruhoch  celostnej medicíny  v Číne,  i na celom svete. Vzhľadom na súčasnú situáciu nadobúda v oblasti starostlivosti o zdravie  táto staroveká veda  obrovský význam.  Sama som absolvovala štúdium čínskej fytoterapie u  odborníkov z Číny , z Ruska, Izraela, Francúzska,  a samozrejme Česka a Slovenska.

Ochorenia dnešnej doby nerešpektujú klimatické pásma, je vysoký nárast psychických disbalancií, vplyvy chemických liekov nezodpovedajú požiadavkám človeka.

Exaktné a presné informácie  herbológie a farmakológie TČM popisujú pôvod, vlastnosti, účinky, indikácie, úpravy, kombinácie bylín. Zárukou funkčnosti je minimálne 4000 –ročná prax  požívaná v oblastiach širokého klimatického pásma starovekej Číny. Mnohé z týchto prvkov sú dnes v našich pásmach vyhlasované za tzv. superpotraviny

My sa budeme venovať tým z nich ktoré zodpovedajú potrebám dnešného Európana,  aby sme pomohli zvládnuť organické poruchy bez potreby  invazívneho riešenia.

Štúdium je rozdelené do 3 učebných celkov:

  1. Prvá časť pozostáva z kategórií v ktorých sú jednotlivé „Yao“. Budete mať možnosť oboznámiť sa s najdôležitejšími liečivami čínskej tradičnej medicíny, najzaujímavejšími kombináciami a použitím pri konkrétnych klinických obrazoch.
  2. Druhá časť je venovaná zostaveniu najdôležitejších receptúr používaných v dnešnej dobe v Európe. Budeme preberať celkový charakter zmesí, tropizmus a ich použitie.
  3. Tretia časť bude venovaná  kombinovaniu pri terapeutických postupoch pri akútnych stavoch, ale aj podľa konštitúcie a psychologického aspektu jednotlivca.  Dôraz bude na zohľadnenie rizík a benefitov pri kombinácii formúl v konkrétnych prípadoch. V rámci 3 – dielneho učebného celku budú zahrnuté aj pulzy.

Tento ucelený systém bude trvať zhruba 2,5 roka.

Cieľ: Absolvent by mal byť schopný vedieť  úspešne použiť jednotlivé liečivá ako aj  patentované formule  TČM dostupné v Európe presne podľa stanovenej diagnózy s rešpektovaním archetypu človeka.

Pozývam vás do sveta alchýmie, kde nás čaká veľa objavovania nových možností.

Budeme sa stretávať pravidelne jeden víkend v mesiaci.

Termíny seminárov nájdete v sekcii Kalendár podujatí 2018

cena za prvý učebný celok je 650 eur

Ďakujem za pozornosť.

Renáta Ozoráková, praktik TCM