MINIŠKOLA

MINIŠKOLA TČM – DIAGNOSTIKA

 
  • Milí priatelia, priaznivci alternatívnych prístupov k zdraviu,V týchto zimných mesiacoch je vhodná doba na vnútorné zdokonaľovanie sa. Vzhľadom na to, že ste prejavili záujem o štúdium prírodnej medicíny na našej škole, ponúkame Vám nahliadnutie do tohto štúdia. V prílohe Vám zasielame pohľad čínskej tradičnej medicíny, ako pristupuje k diagnostike pacienta. V závere sú kontrolné otázky, ktoré vám pomôžu pri vstrebávaní učiva. Prajeme vám príjemné prežitie zimného obdobia.Renáta Ozoráková

 

  Miniškola
 

YIN a YANG

Tradičné čínske lekárstvo je starým liečiteľským systémom, ktorého počiatky sa dajú vysledovať okolo r. 2500 p.n.l. Texty, ktoré boli v tej dobe spísané, dodnes súčasní lekári študujú a riadia sa nimi. Pokiaľ k základnej filozofii bolo mnoho pridané, len veľmi málo bolo z nej vyňaté! Čínska medicína sa na ázijskom území praktikuje dodnes a v súčasnosti je vyhľadávaným riešením zdravotných problémov v najrozvinutejších oblastiach sveta.
Základné pojmy tradičnej čínskej medicíny – dva princípy YIN (jin) a YANG (jang)

  • YIN – ženský princíp, tmavý, chladný, ťažký, stláčanie, hustota, hmota, pravá strana, vlhkosť, kontinuita, mäkký.
  • YANG – mužský princíp, svetlý, teplý, ľahký, expanzia, energia, abstrakcia, ľavá strana, suchosť, tvrdosť, rozptyl.

Tieto dva princípy na seba pôsobia, je to pohyb uberajúci sa určitým charakteristickým smerom, kde vo svojom extréme sa mení na svoj protipól. Vzniká tak transformácia – premena.
Pri zisťovaní či je niečo YINOVÉ alebo YANGOVÉ, nikdy prvok alebo věci neposudzujeme izolovane, vždy ich porovnávame voči inému prvku prípadne veci. Napríklad noc by sa nám mohla sama o sebe javiť ako yinová, lebo je chladná a tmavá, ale vieme to posúdiť preto, lebo poznáme deň, ktorý je svetlý a teplejší ako noc. Ak by sme deň nepoznali, nevedeli by sme že noc je povahy YIN. Ak však porovnávame noc letnú a noc zimnú, zistíme že tá zimná, chladnejšia, je YINOVÁ a a letná je YANGOVÁ. V ľudskom tele sa všetky orgány, cievy, tekutiny posudzujú vo vzťahu k okoliu na základe týchto princípov. Komunikácia medzi YIN a YANG je určená energiou QI.

Definícia zdravia:
Citát z Nei Jingu:
„Zdravie je ničím neobmedzovaný plynulý tok QI“
QI (čchi) predstavuje YANG
XUE (krv) predstavuje YIN

„V QI je XUE a v XUE je QI; QI a XUE sa nemôžu ani na okamih od seba odlúčiť, preto že YIN a YANG v sebe vzájomne korenia, čo je prirozeným poriadkom vecí.“ (Nan-ťing pen-i, 14.stor. n.l.)

 

5 PRVKOV

Teória 5 prvkov sa používa k vysvetleniu všetkých vzťahov a väzieb medzi človekom a jeho okolím. Tieto prvky – drevo, oheň, zem, kov a voda sú chápané samozrejme vo vzájomných súvislostiach, pričom drevo povzbudzuje oheň, oheň sa rozkladá na popol(zem), zem plodí kov, kov vytvára vodu (kondenzácia vody na chladnom povrchu) a voda poskytuje vlahu drevu, čím podporuje rast. Ku každému prvku sú priradené ročné obdobia, čísla, svetové strany, orgány, tekutiny, chute, farby, telesné otvory, zmysly, emócie, časti tela, energie, archetypy, cnosti, životné hodnoty, dimenzie.
DREVO jar, 3, Východ, pečeň, žlčník, slzy, kyslá, modrá, oči, zrak, hnev, šľachy, vietor, priekopník, horlivosť, užitočnosť, pohyb.
OHEŇ leto, 9, Juh, srdce, tenké črevo, pot, horká, červená, jazyk, chuť, radosť, cievy, teplo, kúzelník, charizma, intuícia, priestor.
ZEM neskoré leto, 5, Stred, slezina, žalúdok, sliny, sladká, žltá, ústa – pery, hmat, premietanie – starosti, svaly, vlhko, diplomat, lojalita, harmónia, umiestnenie v čase a priestore.
KOV jeseň, 7, Západ, pľúca, hrubé črevo, sopeľ, pikantná, biela, nos, čuch, smútok, koža, sucho, alchymista, spravodlivosť, čistota, tvar.
VODA zima, 1, Sever, ľadviny, močový mechúr, slaná, čierna, uši, sluch, strach, kosti, chlad, filozof, poctivosť, stálosť, čas.
Aby sa človek udržal v dobrom zdraví, mal by byť jeho organizmus v súlade s ročným obdobím, ktoré práve vládne. Ak je niektorý orgán príliš dominantný alebo oslabený v určitom ročnom období, nastáva nesúlad a objavujú sa prekážky. Následkom môže byť ochorenie. Vzťahy medzi jednotlivými prvkami môžu byť rodenie, kontrola, ovládanie, utláčanie a ponižovanie. Ak prvok, ktorý má byť vyživovaný svojím „patrónom“ začne byť nadmieru silný, môže až zvrátiť pohyb rodenia a začne svojho darcu ponižovať. Tento extrém potom spôsobuje už závažné poruchy.