INFORMÁCIE

Pravidlá pre prihlasovanie do 1.ročníka

  1. Študentom môže byť osoba ktorá dosiahla vek 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony.
  2. Je potrebné vytlačiť a vyplniť prihlášku k členstvu a priniesť na 1.seminár.
  3. Prihláška je platná až po pripísaní školného (cena za jeden ročník štúdia) .
  4. Po obdržaní školného na účet  Vám zašleme  faktúru na vami zadanú e-mailovú adresu.
  5. Pri platbe uvádzajte VS: dátum narodenia (napr. 3.3.2013 …. 332013) a v správe pre príjemcu uveďte svoje meno a ročník do ktorého sa hlásite.

Cena za ročník štúdia je 1080 EUR

Harmonogram vyučovania štúdia „Prírodná Medicína“:

streda 11:00 hod-17:00 hod

štvrtok, piatok, sobota 9:00-17:00 hod

nedeľa 9:00-14:00 hod

Semináre  sa uskutočňujú v našich priestoroch v Trnave na Nám. Jozefa Herdu

 na 4. poschodí.

Účet je zriadený v banke:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Nám. SNP 21
811 01  Bratislava

Číslo účtu: 2200473063/8330
IBAN: SK5283300000002200473063
BIC kód: FIOZSKBAXXX