Eolské ostrovy

Jedna z mnohých legiend hovorí, že na ostrove Vulcano žil sám veľký boh vetra Aeolus. Podľa Homérovej "Odyssey" sa Aeolus pokúsil pomôcť Odysseovi v návrate domov. Aj vás, keď sem vietor zaveje, nechajte sa unášať po tomto prekrásnom súostroví, ktorému sa tiež hovorí "Sedem dcér matky Sicílie".