Nespavosť

Milí priatelia,

        Rozhodla som sa načrtnúť trochu problematiku nespavosti. Dni sú dlhé a noci kratšie, skoro ráno býva svetlo, ľudia vyvíjajú každý deň vysokú aktivitu, a na osoby s chronickou nespavosťou teda toto obdobie kladie asi najvyššie nároky.

Vulcano pri splne mesiaca
 Vulcano pri splne mesiaca

Nespavosť, alebo odborne Insomnia sa môže prejavovať zhruba v troch obrazoch: buď má človek problém zaspať, alebo zaspí, ale sa počas noci budí a tretia možnosť je, že prebdie celú noc. Akékoľvek sú už príznaky, tak či tak je to extrémna záťaž na nervový systém. Čínski odborníci radi kombinujú staré klasické texty o medicíne s najnovšími poznatkami a vyplatí sa im to. A tak trochu poetiky: „Mozog je palácom prapôvodného ducha, ale srdce ducha uschováva “. Teda to značí aj to, že tento dôležitý orgán cíti všetky pochody ducha. Riadiac sa podľa tejto poučky sa snažíme ďalej bližšie pátrať po konkrétnej príčine – nepokojnom duchu toho ktorého orgánu. Ak je nepokojný duch pečene , srdiečko to cíti a prežíva – je hojné snívanie, rozprávanie zo sna, zádumčivosť. Iná možnosť je neprepojenosť funkcie obličiek a srdca. To sa stáva vtedy ak sú obličky v deficite a stráca sa intenzita komunikácie so srdiečkom – prichádza vždy búšenie srdca. Alebo oheň pečene narušuje funkcie srdca, atď. Je mnoho možností prichádzajúcich do úvahy. Iná známa riekanka starých majstrov. „ Keď žalúdok nie je v harmónii, ani spánok si nepríde na svoje.“ Spomeňme si preto na letné grilovacie párty s pálivými jedlami, alkoholom, a následnou nespavosťou. Ďaľšou možnosťou nespavosti sú deficitné stavy srdca a sleziny, čo býva následkom dlhodobého premýšľania, prepracovanosti, ale aj dlhodobo nesplnených túžob zraňujúcich naše emócie.Vyčerpáva sa tým výživná tekutina – náš základ krvi a prameň tvorby sa tak dostáva do nedostatku. No a keď je krv a jej energia čiže čchi v deficite, mozog nieje dostatočne vyživovaný, duch je nepokojný a nespavosť je tu. Často sa pridružuje aj búšenie srdca. Čínska medicína pozná aj tzv. vystrašenosť žlčníka. Poznáme to keď následkom ťažkého ochorenia alebo konštitučne slabá osoba pôsobí vyľakane a úzkostlivo a tak sa aj cíti. Akonáhle sa takáto osoba rozruší- dôjde k úľaku a duch srdca sa stane nepokojný. Vtedy starí majstri hovoria, že čchi je zmetená a duch sa nemá kam uložiť. V čínskej medcíne je ešte veľa možností a kombinácií syndrómov ktoré spôsobujú nespavosť či už primárne alebo sekundárne.

        A čo spôsobujú jednotlivé emócie v ľudskom tele? Strach spôsobuje pokles čchi (energie). Smútok čchi stravuje, hnev zas vybudí stav mysle a čchi stúpa prudko nahor. Ale aj radosť má svoje úskalia- čchi sa rozptyluje a teda oslabuje. Zádumčivosť spôsobí že sa čchi zauzľuje. Keď si spomeniem na ďalšie múdre pravidlo, že: „Zdravie je ničím neovplyvnený plynulý tok čchi“, a viem že všetky emócie sa jednoznačne podieľajú na funkciách v našom tele, dáva mi zmysel, prečo trpía niektorí ľudia nespavosťou. Samozrejme, bez emócií by nám život nechutil a človek je tak stvorený že emócie vládnu jeho svetom. Vďaka nim dokážeme neuveriteľné veci, často sú našim hnacím motorom v živote. Preto aj na základe týchto informácií vieme že užitím tabletky na spanie nespavosť nevyriešime, iba na čas oddialime prehlbujúci sa problém. Dôležité je vedieť, čo stravuje náš spánok. Je dôležité poznať vlastné telo aby sme takýmto stavom prechádzali a samozrejme, dôležité je aj to, aby nás naše emócie nezraňovali, teda boli v normálnych parametroch – v medziach ktoré nám neublížia. A v súlade s našim svedomím. Potom budeme aj kľudne spať.

Renáta Ozoráková

Východ a západ v prírodnej medicíne

          Ľudské zdravie je téma stará ako ľudstvo samo. S tým súvisí poznanie samého seba. To človeku výrazne pomáha zlepšiť svoj vlastný život. Významný podiel v histórii vývoja prírodnej medicíny nepopierateľne tvoril Orient – kolíska civilizácie. Indická ayurvéda je v preklade popisovaná ako „znalosť ako žiť“. Čínska tradičná medicína uvádza dlhodobé zdravie ako „ ničím neobmedzený, plynulý tok energie“. Príčiny a priebeh ochorení boli vysvetľované v starovekých vedách z duchovného hľadiska, z hľadiska prístupu k životu. Staroveké čínske lekárstvo priamo nadväzovalo na filozofiu vzniku a existencie sveta ako takého.

          Liečiteľstvo a rôzne techniky cvičení a meditácie v Európe majú tiež svoju tradíciu, logiku a filozofiu. Poznatky Východu a Západu sa často prelínajú. Keď nahliadneme do dôb Hypokrata, nájdeme tam myšlienky starej Asýrie a Indie. Dávni Gréci sa pozerali na svet medicíny z hľadiska štyroch živlov. Slávny Claudius Galenus narodený v Malej Ázii vniesol do dvora cisára Marka Aurélia ďalšie hodnotné poznatky lekárstva. Avicenna spísal knihu založenú na galenických princípoch. Využívala sa aj astrológia a filozofické smery ovplyvňovali spôsob liečby. Prežili len poznatky ktoré naozaj fungovali. Európa však bola ťažko skúšaná vojnovými konfliktmi a mnohé vzácne dokumenty a knihy boli zničené. V posledných storočiach sa kládol dôraz na detaily. Upúšťalo sa od celostného pohľadu na organizmus. Prišla doba štiepenia jadra.

        Dnes je obdobie globalizácie, keď nie je problém informovať sa rýchlosťou blesku. Máme možnosť skombinovať vzácne dedičstvo minulosti s dokonalosťou techniky prítomnosti. Pozrieť sa na svoj život z nadhľadu a s čistou hlavou. Spirituálny princíp liečby z Východu sa snúbi s technickou dokonalosťou a analytickým myslením Západu. To nám dáva možnosť zlepšiť kvalitu svojho života. Môžeme dať prednosť prevencii pred riešením symptómov už vzniknutého ochorenia. Potom pocítime čo je to „ničím neovplyvnený tok energie“.

Renáta Ozoráková
1.Škola prírodnej medicíny

MINIŠKOLA

MINIŠKOLA TČM – DIAGNOSTIKA

 
  • Milí priatelia, priaznivci alternatívnych prístupov k zdraviu,V týchto zimných mesiacoch je vhodná doba na vnútorné zdokonaľovanie sa. Vzhľadom na to, že ste prejavili záujem o štúdium prírodnej medicíny na našej škole, ponúkame Vám nahliadnutie do tohto štúdia. V prílohe Vám zasielame pohľad čínskej tradičnej medicíny, ako pristupuje k diagnostike pacienta. V závere sú kontrolné otázky, ktoré vám pomôžu pri vstrebávaní učiva. Prajeme vám príjemné prežitie zimného obdobia.Renáta Ozoráková

 

  Miniškola
 

YIN a YANG

Tradičné čínske lekárstvo je starým liečiteľským systémom, ktorého počiatky sa dajú vysledovať okolo r. 2500 p.n.l. Texty, ktoré boli v tej dobe spísané, dodnes súčasní lekári študujú a riadia sa nimi. Pokiaľ k základnej filozofii bolo mnoho pridané, len veľmi málo bolo z nej vyňaté! Čínska medicína sa na ázijskom území praktikuje dodnes a v súčasnosti je vyhľadávaným riešením zdravotných problémov v najrozvinutejších oblastiach sveta.
Základné pojmy tradičnej čínskej medicíny – dva princípy YIN (jin) a YANG (jang)

  • YIN – ženský princíp, tmavý, chladný, ťažký, stláčanie, hustota, hmota, pravá strana, vlhkosť, kontinuita, mäkký.
  • YANG – mužský princíp, svetlý, teplý, ľahký, expanzia, energia, abstrakcia, ľavá strana, suchosť, tvrdosť, rozptyl.

Tieto dva princípy na seba pôsobia, je to pohyb uberajúci sa určitým charakteristickým smerom, kde vo svojom extréme sa mení na svoj protipól. Vzniká tak transformácia – premena.
Pri zisťovaní či je niečo YINOVÉ alebo YANGOVÉ, nikdy prvok alebo věci neposudzujeme izolovane, vždy ich porovnávame voči inému prvku prípadne veci. Napríklad noc by sa nám mohla sama o sebe javiť ako yinová, lebo je chladná a tmavá, ale vieme to posúdiť preto, lebo poznáme deň, ktorý je svetlý a teplejší ako noc. Ak by sme deň nepoznali, nevedeli by sme že noc je povahy YIN. Ak však porovnávame noc letnú a noc zimnú, zistíme že tá zimná, chladnejšia, je YINOVÁ a a letná je YANGOVÁ. V ľudskom tele sa všetky orgány, cievy, tekutiny posudzujú vo vzťahu k okoliu na základe týchto princípov. Komunikácia medzi YIN a YANG je určená energiou QI.

Definícia zdravia:
Citát z Nei Jingu:
„Zdravie je ničím neobmedzovaný plynulý tok QI“
QI (čchi) predstavuje YANG
XUE (krv) predstavuje YIN

„V QI je XUE a v XUE je QI; QI a XUE sa nemôžu ani na okamih od seba odlúčiť, preto že YIN a YANG v sebe vzájomne korenia, čo je prirozeným poriadkom vecí.“ (Nan-ťing pen-i, 14.stor. n.l.)

 

5 PRVKOV

Teória 5 prvkov sa používa k vysvetleniu všetkých vzťahov a väzieb medzi človekom a jeho okolím. Tieto prvky – drevo, oheň, zem, kov a voda sú chápané samozrejme vo vzájomných súvislostiach, pričom drevo povzbudzuje oheň, oheň sa rozkladá na popol(zem), zem plodí kov, kov vytvára vodu (kondenzácia vody na chladnom povrchu) a voda poskytuje vlahu drevu, čím podporuje rast. Ku každému prvku sú priradené ročné obdobia, čísla, svetové strany, orgány, tekutiny, chute, farby, telesné otvory, zmysly, emócie, časti tela, energie, archetypy, cnosti, životné hodnoty, dimenzie.
DREVO jar, 3, Východ, pečeň, žlčník, slzy, kyslá, modrá, oči, zrak, hnev, šľachy, vietor, priekopník, horlivosť, užitočnosť, pohyb.
OHEŇ leto, 9, Juh, srdce, tenké črevo, pot, horká, červená, jazyk, chuť, radosť, cievy, teplo, kúzelník, charizma, intuícia, priestor.
ZEM neskoré leto, 5, Stred, slezina, žalúdok, sliny, sladká, žltá, ústa – pery, hmat, premietanie – starosti, svaly, vlhko, diplomat, lojalita, harmónia, umiestnenie v čase a priestore.
KOV jeseň, 7, Západ, pľúca, hrubé črevo, sopeľ, pikantná, biela, nos, čuch, smútok, koža, sucho, alchymista, spravodlivosť, čistota, tvar.
VODA zima, 1, Sever, ľadviny, močový mechúr, slaná, čierna, uši, sluch, strach, kosti, chlad, filozof, poctivosť, stálosť, čas.
Aby sa človek udržal v dobrom zdraví, mal by byť jeho organizmus v súlade s ročným obdobím, ktoré práve vládne. Ak je niektorý orgán príliš dominantný alebo oslabený v určitom ročnom období, nastáva nesúlad a objavujú sa prekážky. Následkom môže byť ochorenie. Vzťahy medzi jednotlivými prvkami môžu byť rodenie, kontrola, ovládanie, utláčanie a ponižovanie. Ak prvok, ktorý má byť vyživovaný svojím „patrónom“ začne byť nadmieru silný, môže až zvrátiť pohyb rodenia a začne svojho darcu ponižovať. Tento extrém potom spôsobuje už závažné poruchy.