Východ a západ v prírodnej medicíne

          Ľudské zdravie je téma stará ako ľudstvo samo. S tým súvisí poznanie samého seba. To človeku výrazne pomáha zlepšiť svoj vlastný život. Významný podiel v histórii vývoja prírodnej medicíny nepopierateľne tvoril Orient – kolíska civilizácie. Indická ayurvéda je v preklade popisovaná ako „znalosť ako žiť“. Čínska tradičná medicína uvádza dlhodobé zdravie ako „ ničím neobmedzený, plynulý tok energie“. Príčiny a priebeh ochorení boli vysvetľované v starovekých vedách z duchovného hľadiska, z hľadiska prístupu k životu. Staroveké čínske lekárstvo priamo nadväzovalo na filozofiu vzniku a existencie sveta ako takého.

          Liečiteľstvo a rôzne techniky cvičení a meditácie v Európe majú tiež svoju tradíciu, logiku a filozofiu. Poznatky Východu a Západu sa často prelínajú. Keď nahliadneme do dôb Hypokrata, nájdeme tam myšlienky starej Asýrie a Indie. Dávni Gréci sa pozerali na svet medicíny z hľadiska štyroch živlov. Slávny Claudius Galenus narodený v Malej Ázii vniesol do dvora cisára Marka Aurélia ďalšie hodnotné poznatky lekárstva. Avicenna spísal knihu založenú na galenických princípoch. Využívala sa aj astrológia a filozofické smery ovplyvňovali spôsob liečby. Prežili len poznatky ktoré naozaj fungovali. Európa však bola ťažko skúšaná vojnovými konfliktmi a mnohé vzácne dokumenty a knihy boli zničené. V posledných storočiach sa kládol dôraz na detaily. Upúšťalo sa od celostného pohľadu na organizmus. Prišla doba štiepenia jadra.

        Dnes je obdobie globalizácie, keď nie je problém informovať sa rýchlosťou blesku. Máme možnosť skombinovať vzácne dedičstvo minulosti s dokonalosťou techniky prítomnosti. Pozrieť sa na svoj život z nadhľadu a s čistou hlavou. Spirituálny princíp liečby z Východu sa snúbi s technickou dokonalosťou a analytickým myslením Západu. To nám dáva možnosť zlepšiť kvalitu svojho života. Môžeme dať prednosť prevencii pred riešením symptómov už vzniknutého ochorenia. Potom pocítime čo je to „ničím neovplyvnený tok energie“.

Renáta Ozoráková
1.Škola prírodnej medicíny