Nespavosť

Milí priatelia,

        Rozhodla som sa načrtnúť trochu problematiku nespavosti. Dni sú dlhé a noci kratšie, skoro ráno býva svetlo, ľudia vyvíjajú každý deň vysokú aktivitu, a na osoby s chronickou nespavosťou teda toto obdobie kladie asi najvyššie nároky.

Vulcano pri splne mesiaca
 Vulcano pri splne mesiaca

Nespavosť, alebo odborne Insomnia sa môže prejavovať zhruba v troch obrazoch: buď má človek problém zaspať, alebo zaspí, ale sa počas noci budí a tretia možnosť je, že prebdie celú noc. Akékoľvek sú už príznaky, tak či tak je to extrémna záťaž na nervový systém. Čínski odborníci radi kombinujú staré klasické texty o medicíne s najnovšími poznatkami a vyplatí sa im to. A tak trochu poetiky: „Mozog je palácom prapôvodného ducha, ale srdce ducha uschováva “. Teda to značí aj to, že tento dôležitý orgán cíti všetky pochody ducha. Riadiac sa podľa tejto poučky sa snažíme ďalej bližšie pátrať po konkrétnej príčine – nepokojnom duchu toho ktorého orgánu. Ak je nepokojný duch pečene , srdiečko to cíti a prežíva – je hojné snívanie, rozprávanie zo sna, zádumčivosť. Iná možnosť je neprepojenosť funkcie obličiek a srdca. To sa stáva vtedy ak sú obličky v deficite a stráca sa intenzita komunikácie so srdiečkom – prichádza vždy búšenie srdca. Alebo oheň pečene narušuje funkcie srdca, atď. Je mnoho možností prichádzajúcich do úvahy. Iná známa riekanka starých majstrov. „ Keď žalúdok nie je v harmónii, ani spánok si nepríde na svoje.“ Spomeňme si preto na letné grilovacie párty s pálivými jedlami, alkoholom, a následnou nespavosťou. Ďaľšou možnosťou nespavosti sú deficitné stavy srdca a sleziny, čo býva následkom dlhodobého premýšľania, prepracovanosti, ale aj dlhodobo nesplnených túžob zraňujúcich naše emócie.Vyčerpáva sa tým výživná tekutina – náš základ krvi a prameň tvorby sa tak dostáva do nedostatku. No a keď je krv a jej energia čiže čchi v deficite, mozog nieje dostatočne vyživovaný, duch je nepokojný a nespavosť je tu. Často sa pridružuje aj búšenie srdca. Čínska medicína pozná aj tzv. vystrašenosť žlčníka. Poznáme to keď následkom ťažkého ochorenia alebo konštitučne slabá osoba pôsobí vyľakane a úzkostlivo a tak sa aj cíti. Akonáhle sa takáto osoba rozruší- dôjde k úľaku a duch srdca sa stane nepokojný. Vtedy starí majstri hovoria, že čchi je zmetená a duch sa nemá kam uložiť. V čínskej medcíne je ešte veľa možností a kombinácií syndrómov ktoré spôsobujú nespavosť či už primárne alebo sekundárne.

        A čo spôsobujú jednotlivé emócie v ľudskom tele? Strach spôsobuje pokles čchi (energie). Smútok čchi stravuje, hnev zas vybudí stav mysle a čchi stúpa prudko nahor. Ale aj radosť má svoje úskalia- čchi sa rozptyluje a teda oslabuje. Zádumčivosť spôsobí že sa čchi zauzľuje. Keď si spomeniem na ďalšie múdre pravidlo, že: „Zdravie je ničím neovplyvnený plynulý tok čchi“, a viem že všetky emócie sa jednoznačne podieľajú na funkciách v našom tele, dáva mi zmysel, prečo trpía niektorí ľudia nespavosťou. Samozrejme, bez emócií by nám život nechutil a človek je tak stvorený že emócie vládnu jeho svetom. Vďaka nim dokážeme neuveriteľné veci, často sú našim hnacím motorom v živote. Preto aj na základe týchto informácií vieme že užitím tabletky na spanie nespavosť nevyriešime, iba na čas oddialime prehlbujúci sa problém. Dôležité je vedieť, čo stravuje náš spánok. Je dôležité poznať vlastné telo aby sme takýmto stavom prechádzali a samozrejme, dôležité je aj to, aby nás naše emócie nezraňovali, teda boli v normálnych parametroch – v medziach ktoré nám neublížia. A v súlade s našim svedomím. Potom budeme aj kľudne spať.

Renáta Ozoráková